فصلنامه اشعه دانش- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
«فصلنامه علمی اشعه دانش » با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۸۸۸۶۹  در مهر ماه سال ۱۴۰۰ شروع به فعالیت علمی کرده است.
این فصلنامه با رویکرد علمی و توسعه ای با رسالت بررسی عوامل و موانع مؤثر بر توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی، تحلیل و تبیین وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران و جهان و مطالعات تجربی پیامدهای توسعه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی فرهنگی، مقالات علمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی را بصورت فصلنامه منتشر می کند.
مقاله های ارسال شده پس از داوری تخصصی و طی مراحل مقرر، در فرآیند چاپ قرار می گیرند.  شورای سیاستگذاری شامل مدیرمسئول، سردبیر، شورای علمی ،مشاور رسانه ای، مدیر اجرایی و کارشناس اجرایی است.
از اساتید و پژوهشگران گرامی تقاضا می شود برای ارسال مقالات خود  به این وبگاه مراجعه و نسبت به ثبت  مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین اقدام نمایند.
به این ترتیب تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اشعه دانش:
http://ashaehdanesh.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب