فصلنامه اشعه دانش- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 

حضور و همراهیِ اساتید فرهیخته یقیناً سبب توسعه مندی و تعالی فردی و گروهی می باشد.

مجموعه آموزشی فصلنامه اشعه دانش این افتخار را دارد که همچون قبل، جایگاه ارزشمند شاگردی را محضر اساتید نخبه هیئت علمی ادامه دهد.

لذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد و استادمنشی بزرگواران، استدعا دارم مشمول عنایت بزرگواران قرارگیریم تا همچنان از تدابیر و ارائه طریق های اثرگذار بهره ببریم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
مجید امینی ­خوراسگانی
کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
نویسنده و پژوهشگر حوزه ژنتیک، فرهنگی و اجتماعی
ایمیل: amini_microbiology۲۰۱۱yahoo.com
سر دبیر
دکتر مسعود مهدویان فر
دکترای تخصصی سیاست گذاری عمومی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و مدیر اداره اجتماعی شهرداری اصفهان
ایمیل: mahdavian۱۱۰gmail.com
اعضای هیأت تحریریه
دکتر محمد گلناری عباسی
دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
ایمیل: golnariiaukhsh.ac.ir
دکتر کوروش محمدی
دکترای روانشناسی تربیتی
رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران
ایمیل: mohammadi.kmgmail.com
دکتر امان اله باطنی
دکترای تخصصی رشته جامعه شناسی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
نویسنده و پژوهشگر اجتماعی
ایمیل: amanbateni۱۳۹۷gmail.com
دکتر هادی زمانی
دانش آموخته دکترای جامعه شناسی
عضو هیات علمی دانشگاه دانش پژوهان پیشرو
ایمیل: hadizamani۱۴۰۴yahoo.com
دکتر محمد رضا حیدری خوراسگانی
دکترای اقتصاد
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
ایمیل: heidariisu.ac.ir
دکتر مهدی افیونی زاده
دکترای مدیریت کسب و کار و کارشناس روانشناسی
مشاور، تحلیلگر و مدرس در حوزه مدیریت
ایمیل: parvazbarfarazgmail.com
دکتر عباس زمانی
دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه
مدیر گروه علوم ارتباطات موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
ایمیل: zamani_abbas۱۰۰yahoo.com
محسن عابدی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی
استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی
ایمیل: M.ABEDI۶۴Gmail.COM
محمد رضا مهرابی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
ایمیل: Mehrabi۴۶gmail.com
مریم ناجی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی
کارشناس فرهنگی اداره توسعه فرهنگ سلامت شهرداری اصفهان
ایمیل: marynajigmail.com
زهره فنایی
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
استاد دانشگاه
ایمیل: Fanaei۵yahoo.com
مدیر اجرایی
مهدی امینی خوراسگانی
کارشناسی برنامه ریزی امور فرهنگی
مدیر اداره رویدادهای فرهنگی شهرداری اصفهان
ایمیل: mehdiaminiculturegmail.com
کارشناس فصلنامه
فرزانه شاهزیدی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
کارشناس فرهنگی اداره توسعه فرهنگ سلامت شهرداری اصفهان
ایمیل: farzan.shahzeydigmail.com
 
علی مقیمی خوراسگانی
کارشناسی ارشد بیولوژی سلولی و مولکولی
ایمیل: moghimi.iuttgmail.com
 

 
 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه اشعه دانش:
http://ashaehdanesh.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب